EN
  • Lighthouses

Istria

Name Location Price range
Porer
Islet Porer | Istria 72 - 134 Euro/day
Savudrija
Savudrija | Istria 82 - 155 Euro/day
Sv. Ivan na pučini
Islet Sv. Ivan na pucini | Istria 81 - 143 Euro/day

North Dalmatia

Name Location Price range
Tajer
Islet Sestrica Vela | North Dalmatia 92 - 133 Euro/day

Central Dalmatia

Name Location Price range
Palagruža
Island Palagruza | Central Dalmatia 71 - 96 Euro/day
Sv. Petar
Makarska | Central Dalmatia 81 - 149 Euro/day

South Dalmatia

Name Location Price range
Pločica
Islet Plocica | South Dalmatia 85 - 159 Euro/day
Struga
Struga, island Lastovo | South Dalmatia 52 - 114 Euro/day
Sušac
Island Susac | South Dalmatia 62 - 103 Euro/day