EN
  • Lighthouses

Istria

Name Location Price range
Porer Islet Porer | Istria min - max euros/day
Savudrija Savudrija | Istria min - max euros/day
Sv. Ivan na pučini Islet Sv. Ivan na pucini | Istria min - max euros/day

North Dalmatia

Name Location Price range
Tajer Islet Sestrica Vela | North Dalmatia min - max euros/day

Central Dalmatia

Name Location Price range
Palagruža Island Palagruza | Central Dalmatia min - max euros/day
Sv. Petar Makarska | Central Dalmatia min - max euros/day

South Dalmatia

Name Location Price range
Pločica Islet Plocica | South Dalmatia min - max euros/day
Struga Struga, island Lastovo | South Dalmatia min - max euros/day
Sušac Island Susac | South Dalmatia min - max euros/day